Szanowni Państwo!

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Serwis ten jest stale rozbudowywany i aktualizowany. Informacje publiczne będące w posiadaniu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a nieudostępnione na stronie Biuletynu mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie Informacji Publicznej.

Komunikaty

Wersja do wydruku
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że w zakładce "Programy Społeczne - Wypoczynek letni - Wnioski do pobrania" zostały opublikowane Szczegółowe zasady dotyczące konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2016 r. z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.
  Zapraszamy do składania ofert konkursowych w terminie do dnia 9 maja 2016 r. do godziny 16.00.

  26.04.2016 08:30
 • W zakładce "zamówienia publiczne" zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu części pomieszczeń sanitarnych w budynkach CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju wraz z dostosowaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych.

  14.04.2016 11:24
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, iż poniżej
  znajduje się wykaz Organizacji, którym przyznano dofinansowanie na
  zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2016 roku oraz Informację Szczegółową
  dotyczącą konkursu ofert.

  07.12.2015 13:21
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zaprasza do składania ofert konkursowych w terminie do 13 listopada 2015 r. ,
  do godziny 16.00. dotyczących zorganizowania wypoczynku zimowego
  w 2016 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.
  Szczegółowe Zasady konkursu ofert oraz Wzór oferty konkursowej znajdują się na stronie www.fsusr.gov.pl/wypoczynek

  30.10.2015 14:13
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, informuje iż w terminie 14 września - 30 października 2015 roku w 90 miejscowościach rolniczych na obszarze województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego będzie realizowany program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.
  Badania USG jamy brzusznej i USG tarczycy będą przeprowadzane w Mobilnych Gabinetach USG codziennie w godzinach od 9.00 – 17.00.
  Warunkiem udziału w badaniach jest rejestracja pod numerem bezpłatnej infolinii 800 177 333, gdzie każdy otrzyma wyczerpujące informacje dotyczące samych badań, jak i sposobu przygotowania się do nich oraz dostarczenie w dniu badania do Mobilnego Gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS.
  Program realizowany jest we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  30.09.2015 08:22
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników uprzejmie informuje, iż w zakładce „Wypoczynek letni – wykazy” znajduje się Wykaz Organizacji, którym przyznano dofinansowanie w ramach konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2015 roku w formie półkolonii z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

  16.06.2015 11:50
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników uprzejmie informuje, iż w zakładce „Wypoczynek letni – wykazy” znajduje się Wykaz Organizacji, którym przyznano dofinansowanie w ramach konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2015 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

  W zakładce „Wypoczynek letni – wnioski do pobrania” znajduje się Informacja szczegółowa dotycząca konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2015 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

  22.05.2015 10:32
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zaprasza
  do składania ofert konkursowych na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2015 roku w formie półkolonii z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w terminie od dnia 06 maja 2015 roku do dnia 19 maja 2015 r. , do godziny 16.00.

  Szczegółowe zasady konkursu ofert oraz wzór oferty konkursowej
  znajdują się na stronie www.fsusr.gov.pl/wypoczynek

  06.05.2015 11:12