Szanowni Państwo!

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Serwis ten jest stale rozbudowywany i aktualizowany. Informacje publiczne będące w posiadaniu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a nieudostępnione na stronie Biuletynu mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie Informacji Publicznej.

Komunikaty

Wersja do wydruku
 • Uwaga

  W zakładce "Programy społeczne - Wypoczynek letni" znajduje się informacja na temat konkursu na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2017 roku w formie kolonii.

  18.04.2017 14:53
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że w zakładce "Zamówienia publiczne - Ogłoszenia o zamówienia" zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane obejmujące wyburzenie budynku administracyjno - mieszkalnego w Teresinie.

  13.04.2017 12:16
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że w zakładce "Programy społeczne - Wypoczynek zimowy - Wykazy" został zamieszczony Wykaz Organizacji, których odwołania od wyniku konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci rolników w 2017 roku zostały rozpatrzone pozytywnie.

  30.12.2016 13:12
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że w zakładce "Programy społeczne - Wypoczynek zimowy - Wykazy" został zamieszczony Wykaz Organizacji, które złożyły odwołania od wyników konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2017 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników.

  21.12.2016 10:50
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że w zakładce Programy społeczne - Wypoczynek zimowy - Wykazy" został zamieszczony Wykaz Organizacji, którym przyznane zostało dofinansowanie ze środków FSUSR na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2017 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników. Informacja szczegółowa dostępna jest do pobrania w zakładce "Programy społeczne - Wypoczynek zimowy - Wnioski do pobrania".

  12.12.2016 14:37
 • Uwaga

  Wypoczynek zimowy w 2017 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników

  W razie wystąpienia problemów ze ściągnięciem załączników dot. konkursu ofert na organizację wypoczynku zimowego prosimy o skorzystanie z innej przeglądarki.
  W sytuacji w której po zmianie przeglądarki ściągnięcie załączników dalej będzie niemożliwe prosimy o pisemną informację mailową na adres funduszskladkowy@fsusr.gov.pl, po której załączniki
  w formie edytowalnej zostaną niezwłocznie przesłane na wskazany przez Państwo adres.

  27.10.2016 08:27
 • Uwaga

  Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników
  Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje członków rodzin rolników, tj. dzieci do ukończenia 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
  Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Wojciech Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą członków rodzin osób ubezpieczonych w KRUS.
  Wykonawca został wyłoniony przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Rolników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
  Umowa obowiązuje od 14.10.2016 roku do 13.10.2017 roku. Finansuje ją Fundusz Składkowy, dla którego zostanie wystawiona polisa grupowego ubezpieczenia NW.
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych członka rodziny poszkodowanego w następstwie wypadku podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim).
  Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.
  Ubezpieczyciel będzie dokonywał procesu likwidacji szkód poprzez placówki:
  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa
  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Centrala, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
  Zgłaszanie szkód:
  zgłoszenia drogą elektroniczną – szkody(at)ergohestia.pl
  zgłoszenie telefoniczne – 801 107 107; 58 555 5 555
  Centrum alarmowe Assistance – 24h – 22 522 29 90; 22 232 29 90
  Powyższe numery kontaktowe służą do zgłaszania szkód. Pod tymi numerami telefonicznymi nie można uzyskać informacji o ubezpieczeniu.
  W przypadku zgłoszeń należy posługiwać się numerem polisy 436000109472.
  Zestawienie zakresu świadczeń objętych grupową polisą NW:
  http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/Komunikaty_pliki/Swiadcz...

  18.10.2016 11:56
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza otwarty konkurs ofert na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2017 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Jednocześnie informujemy, że oferty konkursowe można składać w Biurze Zarządu Funduszu Składkowego USR w terminie do dnia 28 października 2016 r. do godz. 16:00.

  27.10.2016 08:30