Szanowni Państwo!

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Serwis ten jest stale rozbudowywany i aktualizowany. Informacje publiczne będące w posiadaniu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a nieudostępnione na stronie Biuletynu mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie Informacji Publicznej.

Komunikaty

Wersja do wydruku
 • W zakładce Zamówienia Publiczne opublikowana została Informacja z otwarcia ofert w dn. 30 sierpnia 2016 r. dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej budynku Funduszu Składkowego w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50.

  30.08.2016 13:58
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że w zakładce "Zamówienia publiczne - Ogłoszenia o zamówieniu", opublikowane zostało Ogłoszenie o zamówieniu na usługi grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodziny świadczeniodawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  24.08.2016 14:10
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, iż w zakładce "Programy Społeczne - Wypoczynek letni - Wykazy"
  znajduje się Decyzja dotycząca złożonych odwołań w sprawie dofinansowania ze środków FSUSR wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci rolników w 2016 r.

  14.07.2016 08:56
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, iż w zakładce "Programy Społeczne - Wypoczynek letni - Wykazy"
  znajduje się wykaz Organizacji, którym przyznano dofinansowanie na
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci rolników w formie półkolonii w 2016 roku.

  04.07.2016 14:25
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, iż w zakładce "Programy Społeczne - Wypoczynek letni - Wykazy"
  znajduje się Decyzja dot. złożonych odwołań w sprawie dofinansowania ze środków FSUSR wypoczynku letniego dla dzieci rolników w 2016 r.

  24.06.2016 12:51
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, iż w zakładce "Programy Społeczne - Wypoczynek letni - Wykazy"
  znajduje się wykaz Organizacji, którym przyznano dofinansowanie na
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci rolników w 2016 roku.

  07.06.2016 13:12
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że termin składania ofert w konkursie ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie półkolonii w 2016 r. z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego zostaje przedłużony do dnia 07 czerwca 2016 r. do godz. 16:00.

  31.05.2016 13:33
 • Uwaga

  W zakładce "Programy Społeczne - Wypoczynek letni - Zasady" zostało opublikowane Ogłoszenie o konkursie ofert w sprawie zorganizowania letniego wypoczynku w 2016 roku w formie półkolonii oraz wzór wniosku.

  20.05.2016 13:13