Szanowni Państwo!

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Serwis ten jest stale rozbudowywany i aktualizowany. Informacje publiczne będące w posiadaniu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a nieudostępnione na stronie Biuletynu mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie Informacji Publicznej.

Komunikaty

Wersja do wydruku
 • Uwaga

  W zakładce "Programy społeczne - wypoczynek letni - wykazy" umieszczony został wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie na zorganizowanie półkolonii dla dzieci Rolników w 2017 r.

  23.06.2017 12:24
 • Uwaga

  W zakładce "Programy społeczne - Wypoczynek letni - Wykazy" znajduje się wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie na zorganizowanie kolonii w 2017 r.

  02.06.2017 13:23
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że w zakładce "Zamówienia publiczne - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia" zostało zamieszczone Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego na rozbiórkę nieużytkowanego budynku administracyjno - mieszkalnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Teresinie.

  25.05.2017 13:55
 • Uwaga

  W zakładce "Programy społeczne - Wypoczynek letni" znajduje się informacja na temat konkursu na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2017 roku w formie półkolonii.

  22.05.2017 13:20
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że w zakładce "Zamówienia publiczne - Zawiadomienia o rozstrzygnięciu" zostało umieszczone Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

  08.05.2017 13:01
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuję, że w zakładce "Zamówienia publiczne - zawiadomienia o rozstrzygnięciu" zostało opublikowane Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

  08.05.2017 12:59
 • Uwaga

  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników uprzejmie informuje, że w zakładce "Programy społeczne - Wypoczynek letni" została opublikowana Informacja o zmianie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu ofert (zmiana dotyczy pkt. 2 ppkt. 2 lit. a w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej). W związku z powyższą zmianą załączamy nowy, aktualny załącznik nr 2 do Zasad przeprowadzenia konkursu ofert.
  Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 12 maja 2017 r. do godz. 16:00.
  Przypominamy, że decyduje data i godzina faktycznego wpływu oferty do Biura Zarządu FSUSR.
  W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 629 70 96.

  28.04.2017 10:35
 • Uwaga

  W zakładce "Programy społeczne - Wypoczynek letni" znajduje się informacja na temat konkursu na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2017 roku w formie kolonii.

  18.04.2017 14:53