Programy społeczne - Wypoczynek letni

Wersja do wydruku

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza otwarty konkurs ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2017 roku w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Jednocześnie informujemy, że oferty konkursowe można składać w Biurze Zarządu Funduszu Składkowego USR w terminie do dnia 08 maja 2017 r. do godz. 16:00.

1970-01-01 godz 00:00


n/d

1970-01-01 godz 00:00


n/d